พรุ่งนี้วันพระ ไปไหว้พระ 9 วัดกันเถอะ

พรุ่งนี้ "วันพระ" ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล ให้กับชีวิต เผื่อขอพรให้พบเจอเนื้อคู่ก่อนวาเลนไทน์นี้กัน

พรุ่งนี้วันพระ ไปไหว้พระ 9 วัดกันเถอะ


พรุ่งนี้วันพระ ไปไหว้พระ 9 วัดกันเถอะ


วัดแรก เริ่มกันที่ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือ "วัดพระแก้ว" วัดคู่บ้านคู่กรุงกันก่อน ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง เขตพระบรมมหาราชวัง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ในคราวสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย เข้าไปกราบสักการะขอพร "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" หรือ พระแก้วมรกต ณ พระอุโบสถ เชื่อกันว่า จะทำให้จิตใจสะอาดผ่องใส ดุจรัตนตรัย จากนั้นชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวที่สุดในโลก และปราสาทพระเทพบิดร ปราสาทยอดปรางค์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8
วัดที่ 2 ใกล้ๆ กัน "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดโพธิ์ วัดเก่าแก่ที่รัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรี อยุธยา กราบสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ แล้วไปต่อที่พระพุทธไสยาสน์ ที่สวยงามที่สุดและองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศ ในพระวิหาร ซึ่งเชื่อกันว่าจะร่มเย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี
วัดที่ 3 ข้ามฝั่งไปฝั่งธนบุรี สู่ "วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร" วัดนี้สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ.2386 ตามชื่อสื่อความหมายว่า จะได้มิตรที่ดี เข้าไปกราบสักการะพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต หรือที่ชาวจีนเรียก ซำปอกง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่า จะเดินทางปลอดภัย ยิ่งถ้าถวายผ้าห่ม เชื่อว่าจะได้มีเครื่องคุ้มป้องกันภัยอีกด้วย

วัดที่ 4 เลยมาอีกนิด "วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดแจ้ง สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว ชื่อสื่อความหมายว่า ชีวิตจะรุ่งโรจน์ดั่งอรุณรุ่งทุกคืนวัน ไหว้พระปรางค์วัดอรุณ พระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปรางค์ 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล


พรุ่งนี้วันพระ ไปไหว้พระ 9 วัดกันเถอะ


จากนั้น เข้าไปสักการะ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง ณ พระอุโบสถ
ถัดมา เป็นวัดที่ 5 "วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร" ตามชื่อเชื่อว่า จะมีชื่อเสียงโด่งดังดั่งเสียงระฆัง มีคนนิยมชมชอบ วัดระฆังเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเถระผู้ทรงเกียรติคุณและวิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เข้าไปกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า พระประธานยิ้มรับฟ้า เป็นเบื้องต้น

จากนั้นไปวิหารสมเด็จพุฒาจารย์ฯ เพื่อสักการะ รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระเกจิผู้ทรงวิทยาคุณ ด้วยการสวดคาถาชินบัญชร

อย่าลืมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และโดยส่วนใหญ่จะไปทำทานต่อด้วยการปล่อยปลาปล่อยเต่าที่ท่าน้ำด้วย

ข้ามฝั่งจากวัดระฆังฯ ฝั่งธนบุรี กลับเข้ากรุงเทพฯ เดินทางไป 

วัดที่ 6 ที่ "วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร" ตรงบางลำพู วัดนี้ สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา สุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เข้าไปกราบสักการะพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ ในพระอุโบสถ และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เพื่อขอชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

วัดที่ 7 ใกล้กัน "วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร" เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6, 7 และรัชกาลปัจจุบันทรงผนวช เข้าไปกราบพระพุทธชินสีห์ และพระประธาน ในพระอุโบสถ ที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร

ต่อด้วย วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช เชื่อกันว่าจะพบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต

จากวัดบวรฯ มาบริเวณปากคลองมหานาค เข้าวัดที่ 8 "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"หรือที่เรียกกันว่า ภูเขาทอง วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และนับเป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร สิ่งสำคัญของวัดคือ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งพระเจดีย์บนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เชื่อกันว่า จะช่วยเสริมสร้างความคิดอันเป็นมงคล

 


พรุ่งนี้วันพระ ไปไหว้พระ 9 วัดกันเถอะ


และปิดท้ายวัดสุดท้าย อยู่ใกล้ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร "วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร" สร้างในต้นกรุงรัตน โกสินทร์ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เป็นวัดที่มีพระอุโบสถยาวที่สุดในประเทศไทย กราบสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหาร และ พระพุทธเสรฏฐมุนี พระประธานที่ศาลาการเปรียญ เชื่อว่า จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์เมตตามหานิยม

ทีมงานที่นี่ดอทคอมมาแนะนำขนาดนี้แล้ว ก็เตรียมทริปไปกันเลย ขอพรให้เจอเนื้อคู่กันไวไวก่อนจะวัน วาเลนไทน์ จะได้ไม่มองคู่รักเค้าเดินจับมือกันแล้วตัวเองนั่งเศร้าแบบคนไร้คู่นะจ๊ะสาวๆ 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์