เดือนมีนาคมนี้ เชิญเที่ยวงานวันช้างไทย 13 มี.ค.

เดือนมีนาคมนี้ เชิญเที่ยวงานวันช้างไทย 13 มี.ค.

เดือนมีนาคมนี้ เชิญเที่ยวงานวันช้างไทย 13 มี.ค. 2559

โดยงานวันช้างไทยมีการจัดงาน ณ บ้านปูเตอร์ หมู่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะมีการแสดงวิถีชีวิตระหว่างช้างกับคน ทั้งการกินการอยู่ และการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น การชักลากซุงการขนข้าวสาร การเดินทาง และยังมีพิธีเรียกขวัญช้าง ผูกข้อมือช้าง

วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541

ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์เดือนมีนาคมนี้ เชิญเที่ยวงานวันช้างไทย 13 มี.ค.

กิจกรรมวันช้างไทย

เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เด็ก เห็นคุณค่าของช้างไทยและความสำคัญของวันช้างไทย หน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิเช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตกช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างที่ทางปางช้างได้จัดหาไว้ให้เป็นอย่างดี ในวันนี้เด็กนักเรียนจะสามารถข้าชมได้ฟรี

นิทรรศการวันช้างไทย
หน่วยงานดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ช้าง ได้ร่วมกันจัด นิทรรศการวันช้าง เพื่ออนุรักษ์ช้างไทย ขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานการณ์ช้างในปัจจุบัน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ช้างที่มีความสำคัญต่อคนไทยและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน

การสัมมนาเรื่องช้างไทย
กิจกรรมที่นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว การสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวกับ "การช่วยกันอย่างไรเมื่อช้างไทยใกล้สูญพันธุ์?" หรือ "เทคนิคการใช้พันธุกรรมในการอนุรักษ์ช้างไทย" "สวนสัตว์จะช่วยอนุรักษ์ช้างไทยได้อย่างไร" ฯลฯ  

นิทรรศการ เพื่อช้าง
อาจจะมีการจัดนิทรรศการโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ช้าง  นิทรรศการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับช้างป่าและช้างบ้าน  ศิลปะเพื่อช้าง ได้แก่ การวาดภาพ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับเด็ก การประกวดบทความพร้อมภาพประกอบ ฯลฯ.

กิจกรรมช้างแสนรู้
มีการแสดงโชว์ช้าง ตามปางช้างต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่ารัก และความสามารถหลากหลายของช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างวาดรูป ช้างเต้นรำ และอื่นๆ ที่จะทำให้คนที่มาในงานต่างพบกับความสุขและรอยยิ้มกลับบ้าน

ประกวดวาดภาพ
ตามปางช้างแต่ละแห่ง อาจจะมีการจัดประกวด การวาดภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ชมและช้าง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการวาดภาพช้าง ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ จะทำให้เด็กๆได้สร้างจินตนาการเกี่ยวกับช้างด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์