10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

สำหรับใครพาลูกเที่ยวในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560 นี้ ขอแนะนำที่เที่ยวยอดฮิตจากหลายหน่วยงาน ที่มาทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานเพื่อเอาใจน้อง ๆ หนู ๆ ทั้งหลาย ไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

1.พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ ชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. วันเด็กปีนี้มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมเรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกัน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

พบกับโซนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม ร้อง เต้น เล่น สี / เล่านิทานประกอบเพลงพร้อมวาดภาพ โซนโรงละครโรงเล็ก การแสดงละครนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส ในเรื่อง "ความเพียงพอ" และพบกับละครหุ่นมือจากถุงกระดาษ ในเรื่อง "หนูน้อยหมวกแดง" และ "กระต่ายกับเต่า" โซนลานสร้างสรรค์ เวทีแสดงปลงานและการแสดงของเด็ก ที่ไม่จำกัดรูปแบบ เปิดกว้างให้เด็กๆ ได้มีที่แสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


2.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคร

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน "วันเด็กศิลป์@BACC ตอน แรงบันดาลใจจากพ่อ" พบกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยหวังว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งต่อแนวทางการดำเนินชีวิตและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้เด็กๆ นำไปปรับใช้เพื่อดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมวันเด็กนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน "วันเด็กศิลป์@BACC ตอน แรงบันดาลใจจากพ่อ" พบกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยหวังว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งต่อแนวทางการดำเนินชีวิตและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้เด็กๆ นำไปปรับใช้เพื่อดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

 


3.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น. ภายในงานมี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน 233 บูธ โดยแบ่งเป็นสถานีต่างๆ ทั้งหมด 6 สถานี

สถานีที่ 1 เวทีกลาง (Main Stage) เป็นสถานีกิจกรรมหลักเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถาม สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดารา การแสดงต่างๆ เป็นต้น

สถานีที่ 2 สถานีพระอัจฉริยภาพ (King Bhumibol Adulyadej's Talents) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะวาดภาพ / ถ่ายภาพ และพระอัจฉริยภาพด้านภาษา

สถานีที่ 3 สถานีพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เข้าใจรูปแบบและความหมายของความ โดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ ด้านความพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ อาทิ นิทรรศการแปลงนาเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมจัดทำสมุดบันทึกทำมือจากกระดาษรีไซเคิลการเพาะชำต้นหญ้าแฝก และกิจกรรมงานฝีมือ

สถานีที่ 4 สถานีนวัตกรรม (Innovation) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานของในหลวง ในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น และประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ มากมาย อาทิ เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฯลฯ โดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิ กิจกรรมเยาวชนนักประดิษฐ์ ผ่านอุปกรณ์เครื่องต่อกีโก้ กิจกรรมห้องทดลอง (ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซล) และ กิจกรรมการเล่นเกมตอบปัญหา เป็นต้น

สถานีที่ 5 สถานีธรรมมะจากพระราชา (King Bhumibol Adulyadej'sDhamma) ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะของพระราชา ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียด แจ่มแจ้ง และลึกซึ้ง โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการทำนุบำรุงศาสนา คำสอนของพ่อในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิ กิจกรรมฝึกสมาธิจากงานฝีมือกิจกรรมรับฟังธรรมจากพระราชา จากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา

สถานีที่ 6 สถานีอิงลิชฟอร์ ฟัน (English for Fun) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน ทั้งจากในตำราและในโรงเรียน หรือการเรียนรู้การใช้ชีวิต และความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิเกม Crossword ภาษาอังกฤษกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกิจกรรมสนทนากับเจ้าของภาษาโดยครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง แอนดรูว์บิ๊ก พร้อมกิจกรรมเวทีตำรวจกิจกรรมจากลูกเสือ เป็นต้น

 


4.งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศไทย

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.60 ไม่ได้มีแค่การแสดงการบิน ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง เท่านั้น แต่ยังมีการจัดงานในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ในพื้นที่บริเวณดอนเมืองนั้นขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตามสถานที่และกำหนดการดังนี้

- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

- สนามกีฬา สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

- สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

- ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

ห้ามพลาด! ชมการแสดงภาคอากาศของอากาศยานประเภทต่างๆ ในวันที่14 ม.ค.60 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง ระหว่างช่วงเวลา ดังนี้

08.15-09.05 F 16, AU-23 (Peacemaker), Gripen

10.00-10.20 L 39

11.20-13.30 PC 9, CT 4, AU-23 (Peacemaker), Gripen, F 5

14.30-14.50 UH-1H (Huey)

นอกจากนี้ขณะที่เครื่องบินกริพเพนทำการแสดงภาคอากาศ เหล่าสุนัขทหาร K-9 จะมารอแสดงความสามารถและระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ให้น้องๆ ได้ชม ณ สนามกีฬาผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองอีกด้วย


5.งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 กองทัพบก

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

กองทัพบกจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ภายใต้ชื่องาน "กองทัพบก รวมใจเด็กไทยสืบสานพระราชปณิธาน" โดยการจัดงานในปีนี้ในทุกกิจกรรม กองทัพบก มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติตามแนวพระราชปณิธาน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประจำการของหน่วยทหารและยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้นให้ทันสมัย มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงบนเวที กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ครบทั้งสาระและบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต โดยเด็กๆ จะได้รับความปลอดภัยและความสนุกสนานอย่างเต็มที่

กิจกรรมงานวันเด็กยังจัดขึ้นในอีกหลายหน่วยงานทหารในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด อาทิ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต, กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตดินแดง, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กองทัพภาคที่ 2 จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นต้น


5.กองทัพเรือ 29 หน่วย

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

กองทัพเรือจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ ทั้งหมด 29 หน่วย อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย มีการจัดนิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเต่าทะเล มีการแสดงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน การตอบคำถามชิงรางวัล หรือพื้นที่กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีการจัดกิจกรรมสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงโดดร่มของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การแสดงอาวุธรประกอบดนตรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


6.สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดิน

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

วันที่ 14 มกราคม 60 สวนสัตว์ดุสิต เชิญร่วมกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" เด็กเข้าชมสวนสัตว์ฟรี! พบกับการแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สวนสัตว์ไทย ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล" กิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ เช่น กิจกรรม Zoo Bingo, กิจกรรมเกมส์อาหารสัตว์, กิจกรรมเกมส์สัตว์ป่าสงวน และการตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ป่า

*** พบกับสมาชิกเกิดใหม่ "ลูกไนอาล่า" ชื่อ "หม้อแกง" เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เป็นลูกตัวเเรกของพ่อ "เฟี้ยวฟ้าว" อายุ 4 ปี 6 เดือน กับ แม่ "มะพร้าวแก้ว" อายุ 3 ปี และเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์ดุสิตที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้


7.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นี้ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทั้งหมด 9 รอบ รอบละ 280 ที่นั่ง เพื่อให้บริการเหล่าปิศาจตัวน้อย ครึ่งแรกของการแสดงเป็นการสอนดูดาว ครึ่งหลังเป็นภาพยนตร์เต็มโดมเรื่อง "Flight Adventures - กว่าจะบินได้" (เรื่องมหัศจรรย์แห่งออโรร่า "งด" ฉายในวันเด็ก)

เด็ก (<18 ปี) ชมฟรีแต่ "ต้องรับบัตรเพื่อสำรองที่นั่ง" ผู้ใหญ่เสีย 30 บาท

เปิดจำหน่ายบัตรและแจกบัตรสำรองที่นั่งสำหรับเด็กแบบรวดเดียวหมด เริ่มปล่อยบัตร 08.30 น. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เท่านั้น ไม่มีระบบการจองล่วงหน้านะครับ

มีที่จอดรถกลางแจ้ง, BTS ลงสถานีเอกมัย Exit 2, รถประจำทาง 2 25 38 40 48 511


8.SEA LIFE Bangkok Ocean World สยามพารากอน

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กปีนี้ SEA LIFE Bangkok Ocean World เอาใจคุณน้องๆ โดยการเปิดโซนพิเศษ Baby Creatures ให้เยี่ยมชมเพื่อนรักตัวจิ๋วจากทะเล ที่ได้เกิดและเติบโตภายใต้การดูแลของเรา อาทิ ปลาการ์ตูน ม้าน้ำ ปลาอมไข่ครีบขาว ฉลามกบ หอยมือเสือ และเห็ดทะเล โดยนำมาจัดให้เยี่ยมชมแบบใกล้ชิดชนิดต้องร้องว้าว! ในโซนพิเศษหรือ Back of House ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเพื่อนตัวจิ๋วโดยเฉพาะ

*โซนพิเศษเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13-15 ม.ค. 60 เพิ่มอีกเพียง 100 บาท เท่านั้น


9.สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณเเม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม "ประกวดตั้งชื่อมาสคอต สวนงู สถานเสาวภา" พร้อมชมโชว์จับงูและถ่ายรูปกับพี่ (งู) หลาม ได้ 2 รอบ คือ เวลา 11.00 น. และ 14.30 น. ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2560

10.สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน

10 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็ก 2560 เด็กๆ เข้าฟรี! พร้อมรับชุด Vana Nava Happy Meal ฟรี! สำหรับน้องๆ ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 122 ซม. ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.นี้ มาเปิดประสบการณ์วันเด็กกับเครื่องเล่นระดับโลกแบบฟรีๆ ที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน และยังได้ร่วมสนุกกับเกมส์ผจญภัยตามหาไข่วานะ&นาวะ ได้ตั้ง 3 ช่วงเวลา 13.00 น.15.00 น. และ 17.00 น. ลุ้นรับรางวัลกลับบ้านไปฟรีๆ อีกด้วย

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์