เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว

เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


"จังหวัดนครพนม" มีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่สวยงาม กั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยทัศนียภาพริมน้ำที่สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งโขงไทย-ลาว


ภายหลังสายน้ำโขงมีการทับถมของตะกอนดิน จึงเกิดเป็นแผ่นดินที่งอกเงยขึ้นมา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) จึงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางจักรยาน รวมทั้งทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในชื่อของ "ถนนสวรรค์ชายโขง" มีระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร

เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มต้นจากหน้าวัดพระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สิ้นสุดที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง ความยาวรวม 4.749 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2561 - 2563 ความยาว 4.473 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จความยาว 3.015 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 1.458 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่เหลือความยาว 0.276 กิโลเมตร

เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


นอกจากโครงการฯ จะช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติแล้ว กรมฯ ได้พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนฯ ด้วยการทำทางเดินเท้า ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่างตลอดโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

 


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อของ "ถนนสวรรค์ชายโขง" ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวริมโขงแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่สวยงามสองฝั่งโขงไทย-ลาว อย่างใกล้ชิด ตลอดจนสามารถชื่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างหาดทรายทองศรีโคตรบูร ที่มีลักษณะเป็นคลื่นทรายคล้ายเกล็ดพญานาค หลังจากแม่น้ำโขงลดระดับลง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางจักรยานของจังหวัดนครพนมที่ทอดยาวตามริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ไปจนถึงอำเภอธาตุพนม ความยาวกว่า 64 กิโลเมตร

เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เช็คอินแห่งใหม่! ‘ถนนสวรรค์ชายโขง’ ชมพระอาทิตย์ตกดินสองฝั่งโขง ไทย-ลาว


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์